Eksotiske planter i Østfold

Eksotisk databank; hva er det og hvordan bruke den?

Utvikling av denne databanken ble initiert av Hageselskapet Østfold. Medlemmer av flere lokallag i Østfold bidrar i dette arbeidet.

Formål: Gjennom databasen ønsker en å få fram en god oversikt over hva som finnes av litt uvanlige planter i fylket. Flere hageeiere skaffer seg nye planter som er uvanlige i våre hager, men som kan vise seg å finne seg godt til rette. Å spre kunnskap om hvilke planter som finnes, og hvordan de trives i vårt variable klima, vil bli verdsatt av mange.

Status: Dagens versjon er en testversjon som er under stadig utvikling. Gjennom å gjøre denne versjonen tilgjengelig, håper vi å få tilbakemeldinger om erfaring og tips om forbedringer. Ønsker du å få lagt inn planter fra din hage, ta kontakt med Johan Strand, epost johan.strand@gmail.com.

Bruk av databasen: Alle registrerte planter er sortert etter latinsk slektsnavn. Du kan søke planter med eller uten bruk av filter.

Uten bruk av filter: Gå til «Se alle planter (Uten filter)». Oversikten viser navnene på alle planter registrert i databasen, sortert etter slektsnavn, sort/art, norsk navn og planteeier. Trykk på ønsket registrering, og du får fram detaljinformasjon.

Bruk av filter 1: Her velger du slekt, og går til «Søk med filter». Videre søk som uten bruk av filter.

Bruk av filter 2, sonekrav: Her spesifiseres krav til hvilken sone ønsket plante skal tilhøre. Filteret er under utvikling.

Bruk av filter 3: Her velger du vokseform på den planten du søker.

Bruk av filter 4: Her sorterer en ut alle planter registrert hos en bestemt hageeier.

Lagre søkeresultat som Excel-fil: Med denne knappen (helt på bunnen av søkeresultatene) lagrer du søkeresultatet i en Excel-fil der hvor nedlastede filer lagres, vanligvis i mappen "Nedlastinger" eller "Downloads".

Filter 1: Velg slekt

Filter 2: Velg sonekrav

Filter 3: Velg vokseform

Filter 4: Velg hageeier

Kontaktperson: Johan Strand, tlf.: 48114966

×

Latinsk slekt:
Latinsk art:
Sortsnavn:
Norsk navn:
Vokseform:
Sonekrav:
Eksotisk-faktor:
Plantens tilstand:
Vinterskader:
Vårskader:
Hageeier:
Voksested:
Voksestedets sone:
Rapportør:
Registreringsår:
Tilleggsinformasjon: